Po pierwsze ...

W wyniku wielu zagrożeń, przestępstwa oraz inne zjawiska z zakresu patologii społecznej przejawiają tendencje wzrostowe . Obniża się granica wieku młodym przestępców . Niepokojąco rośnie agresja i przestępczość w szkołach . Media codziennie donoszą o rozbojach , napadach i rabunkach . Coraz częściej słyszymy o porwaniach , wymuszeniach i pobiciach . Są też przypadki , które kończą się śmiercią .

Czy czekają nas czasy , w których strzelanina na ulicy nie będzie czymś nadzwyczajnym ? Czy tak powinni zachowywać się ludzie na progu XXI wieku ?

Malejące poczuci bezpieczeństwa społeczeństwa – to fakt , ale nawet najlepiej zorganizowana , dobrze wyposażona w środki techniczne i sprawnie działająca Policja , nie jest w stanie zapewnić oby-watelom stuprocentowego bezpieczeństwa bez ich czynnego udziału.

Kajowe Forum Samorządowe zostało zarejestrowane 15 lipca 1999 roku w Sądzie Okręgowym    w Bydgoszczy . Głównym celem działalności tego stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju i umacniania samorządności oraz bezpieczeństwa mieszkańców kraju . Zaproponowane tema-ty są bogate w treść zgodnie z naszymi celami statutowymi , że podjęliśmy się roli organizatora prze-kazania stosownej wiedzy odbiorcom . Chcemy pokazać pewne rozwiązania , które pozwalają czuć się bezpieczniej . Nie są one niestety tanie . Uważamy , że jedynym z najlepszych rozwiązań i dających najszybsze rezultaty w poprawie bezpieczeństwa jest między innymi instalacja systemów monitorowa-nia . Badania wykazują 25% spadek przestępczości w monitorowanych obiektach czy rejonach .

System ten spełnia kilka funkcji:

  • bieżącego nadzoru – obserwacja wydażeń w momencie ich zdarzenia w celu podjęcia natychmistowej interwencji ;
  • archiwizacja – obraz zarejestrowany może stanowić materiał dowodowy w postępowaniu dochodze-niowym ;
  • wczesnego ostrzegania – w przypadku pożarów , wypadków drogowych ;
  • prewencyjną – sama obecność kamery powoduje spadek przestępczości ;

Bardzo ważną rolę w zwiększaniu naszego poczucia bezpieczeństwa odgrywa działalność konse-sjonowanych firm ochroniarskich . Nawet , jeżeli jesteśmy przekonani , że nic złego nam , ani nasze-mu dorobkowi nie może się przydarzyć , to i tak na wszelki wypadek warto się ubezpieczyć w renomowanej firmie .

Mamy nadzieję , że cykl atykułów który proponujemy pozwoli Państwu szerzej spojrzeć na pro-blem bezpieczeństwa , a właściwie jego brak i w niedalekiej przyszłości przestępczość się zmniejszy, a poczucie bezpieczeństwa zwiększy .

Znajdź nas na Facebook