Rondo na skrzyżowaniu Kolonijnej z Bydgoską w Niemczu i o uspokojenie ruchu na Bydgoskiej - otrzymane odpowiedzi

5c541f2c7c3a9 oPrezentujemy odpowiedzi w temacie budowy ronda i uspokojenia ruchu na ulicy Bydgoskiej w Niemczu. W zasadzie odpowiedziały dotychczas trzy instytucje: Urząd Gminy Osielsko, Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. Na razie żadnych konkretnych rozwiązań, jednak można chyba ujrzeć jakiś promyk nadziei. Ufamy, że ten ważny temat nie będzie zamieciony pod dywan i w końcu doczekamy się bezpiecznego rozwiązania komunikacyjnego w opisywanym rejonie.

Wciąż czekamy na zajęcie stanowiska przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Przypominamy, że ciągle można podpisać petycję pt. "Apelujemy o rondo na skrzyżowaniu Kolonijnej z Bydgoską w Niemczu i o uspokojenie ruchu na Bydgoskiej"

Znajdź nas na Facebook