Więcej praw obywatelskich i nowy oddział KFS

Głównym celem działalności Krajowego Forum Samorządowego jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju i umacniania samorządności, bezpieczeństwa obywateli oraz tworzenia płaszczyzny do współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicielom lokalnych społeczności. Z tego powodu w ramach zadeklarowanej współpracy, w dniu wczorajszym doszło do podpisania porozumienia trójstronnego pomiędzy:  Stowarzyszeniem "PRĄDKI nasz DOM", którego reprezentamtem był Pan  Maciej Kinal, Stowarzyszeniem "Nasze Prawo", które reprezentowali Panowie  Sławomir Woźniak i Jan Ludwiczak oraz Stowarzyszeniem KFS, które reprezentował Pan Adam Holc.

Strony zadeklarowały podjęcie współpracy w celu realizacji działań w ramach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działania te mają dać  podwaliny do nakreślenia standardów, jakimi winny kierować się samorządy lokalne poprzez  obywatelską kontrolę, nakreślanie oczekiwań danej społeczności, zwiększenie roli inicjatywy uchwałodawczej, jak i pozostałych narzędzi obywatelskich celem zwiększenia wpływu członków społeczności na funkcjonowanie organów uchwałodawczych i wykonawczych w samorządach. Przjęta nazwa tej wspólnej inicjatywy to."Więcej praw obywatelskich".

       W dniu dzisiejszym tj.18.04.2019 rok podczas posiedzenia zarządu KFS miało miejsce interesujące wydarzenie . W ramach posiadanych praw zg. z zapisem statutowym o powoływaniu kół i oddziałów, rozpoczął swoją działalność oddział terenowy gm. Białe Błota jako samodzielna jednostka organizacyjna pod kierownictwem Pana Stanisława Marksa - członka KFS. Osoby zainteresowane współpracą z oddziałem proszone są o kontakt tel. 604730891.
zdjecie2
 
zdjecie1
Znajdź nas na Facebook