Zapraszamy na konferencję - „Reforma ustroju politycznego III Rzeczypospolitej.Prawo wyborcze w nowej Konstytucji”

W imieniu Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt.: ”Reforma ustroju politycznego III Rzeczypospolitej: Prawo wyborcze w nowej Konstytucji”.
   
Konferencja odbędzie się w sobotę 17 listopada 2018 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu (ul. Grabiszyńska 184) w godzinach 11.30 - 16.00.
   
Ramowy Program Konferencji Ruchu JOW: „Reforma ustroju politycznego III Rzeczypospolitej.Prawo wyborcze w nowej Konstytucji”

17 listopada 2018 r., godz. 11.30 – 16.00, Centrum Historii Zajezdnia, ul Grabiszyńska 184, Wrocław
11.30 – 13.00 Sesja ekspertów: „Prawo wyborcze a polska tradycja konstytucyjna”

 
Uczestnicy, m.in.:
dr Wojciech Błasiak
dr Elżbieta Hibner
prof. dr hab. Antoni Kamiński
dr Wojciech Kaźmierczak
prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski
prof. dr Mirosław Matyja
 
– Dyskusja
 
13.00 – 13.45 – Przerwa na lunch
 
13.45 – 15.30 Panel Samorządowy: „Analiza przebiegu i wyników wyborów samorządowych w 2018 r. Samorząd wobec zmian w ordynacji wyborczej”.
Prowadzenie: Patryk Hałaczkiewicz
 
– Dyskusja
 
15.30 Apel do mediów ogólnopolskich o udostępnienie łam i anten stowarzyszeniom, organizacjom i obywatelom spoza elit politycznych oraz o rzetelne i poważne prowadzenie debaty publicznej nt. reform ustrojowych.
 

16.00 Zakończenie konferencji

Znajdź nas na Facebook