JOW - Walne Zgromadzenie Członków

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze", podjętą w dniu 13 lutego 2013 w Poznaniu, zwołuję

Walne Zgromadzenie Członków na sobotę, 6 kwietnia 2013, na godzinę 11.00.

 

W przypadku nieuzyskania w tym terminie przewidywanego w statucie kworum, drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznaczam tego samego dnia, tj. 6 kwietnia 2013, na godz.12.00.

Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu, w Pawilonie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Cybulskiego 36 (Plac Maksa Borna 9).

 

 

Planowany Porządek Obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Perspektywy Ruchu Obywatelskiego – wystąpienia (J. Gieysztor, dr Z.Ilski, dr W. Błasiak, prof. T. Kaźmierski).
  4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
  5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2012.
  6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
  8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.
  9. Propozycje programowe na najbliższy rok.
  10. Wolne wnioski.

 

Zgromadzenie, zgodnie z tradycją Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Jednak udział w głosowaniach stanowiących zastrzeżony jest tylko dla formalnych członków Stowarzyszenia. Przypominam, że członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są (&13 Statutu) do regularnego płacenia składek (składka miesięczna wynosi 10 zł). W związku z tym proszę i apeluję do członków i sympatyków o dokonanie wpłat na konto Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" ul. Białoskórnicza 3/1, 50-134 Wrocław
Numer Konta: 75 1020 3714 0000 4202 0084 7335

 

Wojciech Kaźmierczak

prezes Zarządu Stowarzyszenia

Znajdź nas na Facebook