Petycja o zarządzenie referndum ws. JOW

 

Poznań, 21 marca 2013 roku.

Do uczestników Spotkania 16 marca 2013 roku w Gdańsku.

Panowie Piotr Duda i Paweł Kukiz,

Szanowni Państwo;

 

Proponujemy skierować do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego petycję o zarządzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie zmiany ordynacji do Sejmu RP. (podstawa prawna zapis w Ustawie o Referendum Ogólnopolskim Dz.U.z 14.03.2003r nr 57 Rozdział 8 art.60.pkt.2 „Prezydent Rzeczypospolitej, za zgoda Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej płowy ustawowej liczby senatorów”)

 

W referendum należy zadać obywatelom pytanie: „ czy jesteś za wprowadzeniem w wyborach do Sejmu RP ordynacji JOW wg zasady 460 okręgów wyborczych z jednym mandatem w jednej turze?”

W skierowanej do Prezydenta petycji należałoby określić czas w którym takiej inicjatywy oczekujemy (np. 6 miesięcy, lub do końca 2013 roku)

Po upływie tego czasu pozostanie nam narzędzie bardziej radykalne.

 

Prezes Zarządu PRO

Norbert Napieraj

Pełnomocnik Zarządu PRO

Włodzimierz Urbańczak

 

Znajdź nas na Facebook