Konferencyja dla Samorządów Organizacji Pozarządowych Woj.Kuj.Pom.

LASKOWICE POMORSKIE (7.02.2020r– 09.02.2020r)

Dom misyjny św. Arnolda Janssena 86-130 Laskowice Pomorskie, ul. Długa 44

W PROGRAMIE:

Piątek (po kolacji)

18:30 Przywitanie uczestników.

Sobota 8.02.2020r.

9:30

             1) - Polska jest odpowiedzialna za przywrócenie Europie cywilizacji Łasińskiej

                                                                                     ks.bp.Wiesław Mering

2) Możliwości odblokowania w Polsce Narodowego Potencjału Społeczno-Gospodarczego i

                 politycznego

   Uspołecznienie gospodarki rynkowej w gminach, powiatach i województwach (III Droga)

3) Lokalne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) centra paliwowo-energetyczne szansą na  

   samowystarczalność energetyczną kraju

4) Po obiedzie od godz. 14:00 dyskusja w sprawach bezpieczeństwa energetycznego kraju i aktualnych            

     problemach w wymiarze sprawiedliwości

5) Powołanie zespołu konfederatów na Pomorzu i Kujawach

Zaproszeni prelegenci: ks.Bp. Wiesław Mering, sen.Lidia Staroń, prof.R.Kozłowski, dr.Mirosław Kruszyński,

Dr. Sławomir Mentzen, dr.Krzysztof Schroeder

                                                                      ORGANIZATORZY

Konwent                                        F. N.                                       M-G Centrum Wspierania

Lucyna Pogodzińska                   Zbigniew Schröder                     Rodziny w Grudziądzu

Gdańsk                                       Grudziądz                                 Stanisław Orzeszek

tel. 516 622 337                                      tel.607 130 572                               tel. 505 471 204

                                                                                                      Franciszek Gretkowski

                                                                                                      Laskowice Pomorskie                        

Prosimy o potwierdzenie otrzymanego zaproszenia.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

86-300 Grudziądz, ul. Langiewicza 4a, tel. komórkowy 607 130 572

Recepcja Domu Misyjnego 86-130 Laskowice Pomorskie, ul. Długa 4, tel. komórkowy 52 330 73 00

Polecam w imieniu organizatora Benedykt Partyka prezes zarządu krajowego KFS

Znajdź nas na Facebook