Vivat Academia, vivant professores!

PBŚOd 1 września 2021 roku rozpoczął się nowy etap w historii największej i najstarszej w województwie kujawsko-pomorskim Uczelni Techniczno-Rolniczej. Dotychczasowy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy przekształcił się w Politechnikę Bydgoską im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich. Rok 2021 będzie 70. rokiem akademickim w jej historii.

Na początku była Wieczorowa Szkoła Inżynierska, która po 13 latach przekształcona została w Wyższą Szkołę Inżynierską. Po upływie następnych 10 lat powstała Akademia Techniczno-Rolnicza, a następnie w 2006 roku – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. W dniu
26 lutego 2021 roku w obecności Rektora UTP, Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek przekazał na ręce Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów – Łukasza Schreibera wniosek o wszczęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie nazwy UTP na Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP dnia 20 maja 2021 r., a już 14 lipca Senat UTP na nadzwyczajnym posiedzeniu zatwierdził w statucie zmianę nazwy Uczelni oraz nowe logo i godło.

Świat potrzebuje inżynierów! Politechnika Bydgoska będzie naturalnym uzupełnieniem Bazy dydaktyczno-naukowej w regionie u boku dwóch dużych uniwersytetów. Jej siłą będzie interdyscyplinarność i współpraca z gospodarką.

Krajowe Forum Samorządowe w Bydgoszczy składa niniejszym kadrze naukowo-dydaktycznej, studentom oraz wszystkim pracownikom Politechniki Bydgoskiej najlepsze życzenia pomyślności w dalszym rozwoju Uczelni dla dobra Regionu i Polski.