Apel

Dnia 3 września 2013 roku we Wrocławiu spotkała się grupa osób, incjująca, która podjęła inicjatywę powołania Ogólnonarodowego Ruchu Społecznego w ramach Ruch Platformy Oburzonych. Uczestnicy spotkania zobowiązali się do przygotowania organizacyjnych założeń funkcjonowania Ruchu oraz programu działania. Przygotowano wzór deklaracji członkowskiej osób i organizacji, które wyrażą wolę przystąpienia do ogólnonarodowego ruchu społecznego. Ruch ma skupić wszystkie środowiska patryjotyczne pragnące działać na rzecz dobra Ojczyzny – Polski.

 

Następne spotkanie 25.09.2013 r. We Wrocławiu, przy pl. Solidarności w Sali NSZZ Solidarność o godzinie 15:00.

Znajdź nas na Facebook