Spotkanie w Warszawie

Drodzy Rodacy!

Partie zamieniły się w oligarchie, dbające tylko o swoje interesy. Przyczyna tego leży w szkodliwej, partyjnej ordynacji wyborczej dającej partyjnym bonzom niesłychane przywileje, a odbierającej nam, zwykłym Polakom prawa obywatelskie. Do tego doszło finansowania partii z budżetu państwa czyli z naszych kieszeni. Na skutek tych wad ustrojowych nie mamy właściwej reprezentacji narodowej dbającej o interesy Polaków i Polski. Mamy kilku partyjnych wodzów szefów przedsiębiorstw zwanych miernot zasiadających w sejmie, bezmyślnie, na polecenie wodza podnoszących ręce i naciskających guziki.

Na skutek tego stanu rzeczy Polska umiera. Nie dość, że partyjna oligarchia zlikwidowaławłaściwie narodową gospodarkę (czego efektem jest milionowaemigracja i wielomilionowe bezrobocie)to jeszcze nie jest w stanie skutecznie rządzić państwem. Nie funkcjonuje najważniejszy sektor państwa jakim jest wymiar sprawiedliwości. Sądy i prokuratura krzywdzą setki tysięcy uczciwych obywateli, a osłaniają przestępców. Konieczna jest gruntowna reforma sądownictwa polegająca na likwidacji przywilejów i wprowadzeniu kontroli obywatelskiej a to wymaga zmiany Konstytucji. Jednak oligarchie partyjne same korzystając z licznych przywilejów nie są tym zainteresowane. Podobnie jak nie są zainteresowane wprowadzeniem uczciwego i prostego systemu podatkowego.

My zwykli obywatele, Polacy którzy nie wybierają się na emigrację nie możemy pozwolić na dalsze trwanie tego systemu. Nie możemy pozwolić na dalsze trwanie władzy partyjnych oligarchii. Żeby się im przeciwstawić, żeby doprowadzić do koniecznej zmiany ordynacji wyborczej, zmian w sądownictwie, koniecznej zmiany Konstytucji musimy być razem.

Musimy się zorganizować! Nie w partię, ale w swobodny, wielonurtowy, otwarty Ruch Obywatelski. Taki, który będzie stanowił przeciwwagę dla partyjnych oligarchii.

Cele tego ruchu będą proste: zmiana ordynacji wyborczej i wprowadzenie wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych, zmiany w sądownictwie przywrócenie kardynalnej zasady nadzoru Narodu nad działalnością władzy sądowniczej, zagwarantowanie praw obywatelom wobec Urzędów Skarbowych i ZUS. Zapraszam wiec Państwa, wszystkich którzy podzielają przekonanie o konieczności gruntownych zmian, na spotkanie w Warszawie, w dniu 29 września br. (niedziela) na godz. 11.00 *do Sali NOT przy ul. Czackiego 3/5.

Póki (jeszcze) nie zginęła

Paweł Kukiz

Znajdź nas na Facebook