Złapmy posłów za gardło!

Co warto zmienić w Polsce ???
KFS-OBURZENI podejmują  obywatelskie inicjatywy ustawodawcze dotyczące ograniczenia przywilejów posłów i senatorów RP, tj.:
1.   redukcji wynagrodzeń parlamentarzystów,
2.   zmniejszenia liczby posłów,
3.   likwidacji Senatu RP,
4.   likwidacji immunitetu parlamentarzystów,
5.   ograniczenia liczby kadencji poselskich,
6.   zakazu łączenia funkcji parlamentarzysty i ministra,
7.   możliwości odwoływania posła w czasie kadencji ,
8.   zmianę ordynacji wyborczej na JOW-y ,

 O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas spotkania sejmiku antypartyjnego w Kielcach w niedzielę 22.05.godz. 15,00 -ej. Restauracja Parkowa ul. Ogrodowa 13.

 sejmik

Znajdź nas na Facebook