Nowy skład Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - Kadencja 2020 – 2023

W dniu 19.02.2020 roku ukonstytuował się nowy skład Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - Kadencja 2020 – 2023

Do zadań rady ławniczej należy m.in. - reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie oraz pozostałe zadania jakie określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustrojach sądów powszechnych / Dz. U. Nr 98 , póz. 1070 z późn. zm./.

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Nr telefonu

1.

Benedykt Partyka

Przewodniczący Rady

660 440 155

2.

Cecylia Bureń

z-ca Przew. Rady

609 610 091

3.

Tomasz Chyła

z-ca Przew. Rady

722 346 754

Znajdź nas na Facebook