Audyt samorządowy Gminy Sicienko

Zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Forum Samorządowego w dniu 06.05.2019r. o godz.13,00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 na VII Nadzwy-czajnej Sesji Rady Gminy rozpoczął się audyt samorządowy z udziałem Pana Krzysztofa Tomaszewskiego członka zarządu KFS oraz Benedykta Partyki Prezesa Zarządu.

Informujemy, że nasi członkowie KFS, wolontariusze oraz studenci przystępują do przeprowadzenia m.in. realizacji programu p.n. Badanie aktywności organów uchwałodawczych i wykonawczych Gminy Sicienko  zg. z posiadanymi uprawnieniami zapisanym w statucie stowarzyszenia KRS 0000046392.

Celem badania jest obiektywne przedstawienie zaangażowania miejskich radnych w działalność dla dobra wspólnoty mieszkańców, wyróżnienie tych, którzy w czasie dotychczasowej kadencji są najaktywniejsi, oraz zmotywowanie do pracy mniej aktywnych radnych .

Badanie aktywności radnych miałoby charakter zebrania informacji poprzez siedem wskaźników:

  1. Ilość zgłoszonych interpelacji i zapytań samodzielnie lub wspólnie z innymi radnymi.
  2. Aktywność w Radzie Gminy / frekwencja na sesjach , posiedzeniach komisji.
  3. Dostępność / miejsce i terminy odbywania dyżurów które są udokumentowane     w UG , sołectwach   lub innych miejscach spotkań.
  4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi / przykłady , odpisy
  5. Realizacja obietnic wyborczych / porównanie ulotek i programów wyborczych danych radnych członków zarządu /, z faktycznymi wynikami pracy
  6. Wskaźnik kosztów pracy / podzielenie wysokości pobranych diet przez czas spędzony na sesji.
Całość badań zostanie przeprowadzona poprzez zebranie informacji przez członków KFS,  wolontariuszy i studentów UKW. Badanie nie jest dofinansowywane przez instytucje publiczne oraz  nie promuje żadnej partii ani ideologii politycznej. Partnerami badania będą  m.in. Sołtysi - Rady Sołectw, Biuro Rada Gminy, Liderzy Lokalnych Grup Obywatelskich, Stowarzyszenia itp.
Poprosimy również  dziennikarzy o ocenę kompetencji miejskich radnych w zakresie aktywności, skuteczności, asertywności, uczciwości oraz pasji. Ponadto oczekujemy  od mieszkańców Gminy Sicienko   o przysyłanie opinii na temat radnego swojego okręgu  oraz członków zarządu Gminy  - adres e mail biuro @kfs.org.pl
Z góry serdecznie dziękuję za szczerą pomoc oraz  życzliwość z  Państwa strony .

Benedykt Partyka - prezes zarządu krajowego KFS

P1080442 P1080447 P1080448 P1080449

Znajdź nas na Facebook