Pismo do Pana Prezydenta Rafała Bruskiego

Witam Państwa .

Wypełniając obowiązki członka Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Marszałku Woj. zg. z art. 140i pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym zwracam się do Państwa z prośbą o przygotowanie wniosków, które mógłbym zgłosić na posiedzenie komisji w dniu 27 listopada 2019r. Głównym tematem spotkania będzie wstępne omówienie realizacji zadań wskazanych do programu na 2020 i 2021. 
Czym jest Wojewódzki Program Realizacyjny na 2020-2021 to zbiór zadań, których realizacja ma służyć wykonaniu strategicznych priorytetów zdefiniowanych w Narodowym Programie Ruchu Drogowego oraz Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Woj. Kuj.Pom. Ma on zawierać zestaw zadań realizujących priorytety i kierunki . Określa czas wykonania poszczególnych zadań, wyznaczyć   zestaw wskaźników pokazujący stopień realizacji zadania . Jest on istotnym elementem również dla miasta Bydgoszcz . Wielokrotnie występowałem  jako członek z wnioskami do komisji m.in. w sprawie przebudowy skrzyżowania  ulicy  Bydgoskiej i Kolonijnej  w  Niemczu , ograniczenie  ruchu  na ulicy Rekreacyjnej , poprawę stanu technicznego odcinka miedzy Szczutkami i trasą Koszalińską wraz z wyko-naniem pobocza. Zgłaszałem również potrzebę uruchomienia dodatkowej inwestycji dla Bydgoszczy odcinka od ronda Stanisława Maczka do ul.Gdańskiej co łączyłoby się z oddaniem terenów należących do PKP o czym poinformowałem Pana Włodzimierza Kiełczyńskiego dyr. Biura Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego Polskie Linie Kolejowe S.A. (załacznik nr 1 z dnia 25.10.2019 r.) 
Dlatego będę wdzięczny wszystkim za okazaną pomoc w tej sprawie, gdyż wspólnym wysiłkiem możemy poprawić sytuację bezpieczeństwa na naszych drogach,które zbyt często prowadzą na cmentarz. 
 
Z wyrazami szacunku Benedykt Partyka członek komisji Woj.BRD
oraz prezes zarządu krajowego KFS 
 
Do wiadomości :

Posłowie RP

skan1skan2

Znajdź nas na Facebook