Stanowisko KFS ws. zamiaru odebrania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bydgoszczy – św. Janowi Pawłowi II

Stanowisko Zarządu Krajowego Forum Samorządowego w Bydgoszczy w sprawie deklaracji Przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej – Pana Jakuba Mikołajczaka, dotyczącej zamiaru odebrania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bydgoszczy – św. Janowi Pawłowi II skierowane do Przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy, Pani Moniki Matowskiej-Gulczyńskiej.

Dnia 27 maja 2020 r. Rada Miasta Bydgoszczy upamiętniła 100 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II. W okolicznościowej uchwale zawarto między innymi wyrazy pamięci Bydgoszczan oraz podziękowania za całokształt pontyfikatu Honorowego Obywatela Miasta Bydgoszczy, w tym za ustanowienie Diecezji Bydgoskiej oraz za pielgrzymkę do Bydgoszczy w roku 1999. Podkreślono także zdecydowane upominanie się Ojca Świętego o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród narodów Europy.

W świetle powyższego pojawiła się kuriozalna deklaracja jednego z radnych Rady Miasta Bydgoszczy – Jakuba Mikołajczaka, która zabrzmiała niegodnie, uwłaczająca jednocześnie polskiej samorządności. Dlatego też wyrażamy stanowczy protest przeciwko ewentualnej inicjatywie Przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, mogącej spowodować odebranie przez Radę Miasta św. Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bydgoszczy.

Znajdź nas na Facebook