Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Adres siedziby:
ul. Gdańska 5; 85-005 Bydgoszcz
Adres korespondencyjny:
ul. Kutrowa 6; 85-435 Bydgoszcz
---------------------------------------------
NIP 953-23-36-521
KRS 0000046392

REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
---------------------------------------------
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklama

wizytowka ben nieruchomosci

Statystyka

Dzisiaj 4

Wczoraj 12

W tygodniu 80

W miesiącu 46

Od początku 42637

16 wojewódzkich sejmików antysystemowych OBURZONYCH i dwa ogólnopolskie KFS

W ciągu ostatnich 6 miesięcy (w okresie 19 marca – 10 września 2016) stowarzyszenie OBURZENI zorganizowało swe sejmiki antysystemowe we wszystkich 16 województwach. Odbyły się także dwa ogólnopolskie zebrania tego typu.

Celem tej operacji było zbudowanie struktur terenowych, które rozpoczęłyby przygotowania (w tym tworzenie niezależnych list wyborczych) do wyborów samorządowych za dwa lata i wyborów do parlamentu za trzy lata. Pozyskano koordynatorów akcji prawie we wszystkich 380 powiatach. Mają oni stworzyć teraz struktury w każdej z 2500 gmin polskich.

Oburzeni chcą pod koniec tego lub na początku przyszłego roku zorganizować ogólnopolski kongres w Sali Kongresowej w PKiN w Warszawie z udziałem 2-3 tysięcy swych działaczy.

Wcześniej rozpoczną akcję zbierania 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem trzech ustaw ws. ograniczenia przywilejów parlamentarzystów, tj. redukcji liczby poselskich kadencji do dwóch, wprowadzenia możliwości odwoływania posła w czasie kadencji (w drodze referendum) oraz obniżenia wynagrodzenia posła do 6 tys. zł brutto miesięcznie.

Kilka dni temu OBURZENI złożyli – na razie jako jedyni – wniosek o przeprowadzenie referendum ws. odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Poniżej lista sejmików, DEKALOG OBURZONYCH oraz teksty obrazujące założenia programowe.

Lista dotychczasowych sejmików antysystemowych z linkami do relacji filmowych:

Pierwszy Ogólnopolski Sejmik Antysystemowy – OSA – Warszawa – 19 marca 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=vNHvULDamGg

Drugi OgólnopolskiSejmik Antysystemowy – OSA – Rowy k. Łeby – 30 kwietnia – 3 maja 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=OSdTW7soXdI

LubelskiSejmik Antysystemowy Oburzonych – Lublin – 8 kwietnia 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=kC-3JuEKUB8

PodkarpackiSejmik Antysystemowy Oburzonych – Rzeszów – 17 kwietnia 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=MrBUT6i1A0k

MałopolskiSejmik Antysystemowy – Kraków – 24 kwietnia 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=9GY_4ZanMX0

ŚląskiSejmik Antysystemowy Oburzonych – Tarnowskie Góry – 8 maja 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=RJglzM1WMOc

ŚwiętokrzyskiSejmik Antysystemowy Oburzonych – Kielce – 22 maja 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=S3VMx9FGOoE

Łódzki Sejmik Antysystemowy Oburzonych – Łódź – 29 maja 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=NEfRuQl1SY4

PodlaskiSejmik Antysystemowy Oburzonych  - Jezioro Rajgrodzkie k. Augustowa/Grajewa – 25 czerwca 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=TZ1mlOFlsk4

DolnośląskiSejmik Antysystemowy Oburzonych – Wrocław – 3 lipca 2016 – relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=sT-cLZHC4Ks

Kujawsko-Pomorski, Pomorski, Zachodniopomorski, Warmińsko-MazurskiGrudziądz - 9 lipca 2016, Gdynia – 9 lipca, Koszalin-Manowo - 10 lipca, Elbląg - 13 lipca 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=MbRZ0p5KncM

MazowieckiSejmik Antysystemowy Oburzonych – Warszawa – 3 września 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=u29cn2O-tKk

Opolski, Wielkopolski, LubuskiSejmik Antysystemowy Oburzonych – Brzeg – 9 września, Poznań – 10 września, Granice – pow. Krosno Odrzańskie – 10 września 2016 – relacja filmowa:  https://www.youtube.com/watch?v=xr7NV-nTAOQ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NASZ  DEKALOG

Zaprezentowany na Podkarpackim Sejmiku Antysystemowym w Rzeszowie w dniu 17 kwietnia 2016 roku

By zrealizować nasze cele, wystarczy, że każdy uczestnik ruchu poświęci   przynajmniej jedną godzinę tygodniowo!

1.      Głównym wyznacznikiem w naszym działaniu będą podstawowe wartości chrześcijańskie. Nawet jeśli ktoś nie jest chrześcijaninem, a kieruje się Dekalogiem, jest człowiekiem, któremu można zaufać, a tego brakuje na dzisiejszej scenie politycznej.

2.      W sferze ekonomii istotnym będzie dla nas faktyczna wolność gospodarcza, która od wieków jest motorem rozwoju. Będziemy dążyć do maksymalnego ograniczenia gorsetu biurokratycznego, który go hamuje, mając jednak na uwadze konieczność pomocy tym, którzy nie z własnej winy mają ograniczone możliwości rozwoju. Zlikwidujemy np. niczym nie uzasadnione astronomiczne dysproporcje w wynagrodzeniach w sektorze publicznym (praca prezesa państwowej spółki nie jest warta 150 tys. zł miesięcznie).

3.      Nie akceptując zainstalowanego po tzw. „okrągłym stole” systemu, będziemy dążyć do:

a)      zmiany ordynacji wyborczej na JOW, jako że obecna sprawia, iż w praktyce to wodzowie partyjni, a nie wyborcy decydują o tym, kto będzie posłem,

b)      gruntownej reformy wymiaru niesprawiedliwości, m.in. wprowadzenia faktycznej odpowiedzialności (także finansowej) sędziów, prokuratorów i urzędników za błędne decyzje, wybieralności sędziów i prokuratorów, wprowadzenia ław przysięgłych, systemu rotacyjnego i kadencyjności sędziów i prokuratorów, prawa do nagrywania rozpraw przez strony i media, ograniczonego jedynie w wyjątkowych sytuacjach, ujawniania wizerunku skazanych za ciężkie przestępstwa, całkowitej likwidacji przedawnienia w przypadku przestępstwa korupcji,

c)      obligatoryjności referendum oraz ograniczenia do minimum progu frekwencyjnego (np. do 5-10%). Wynik ważnego referendum musi być zawsze obowiązujący dla władzy,

d)      wprowadzenia możliwości odwołania parlamentarzysty w czasie kadencji w drodze referendum, całkowitego zniesienia immunitetu parlamentarnego, ograniczenia posłowania do 1-2 kadencji, zakazu sprawowania funkcji ministra i  posła/senatora równocześnie, likwidacji dotychczasowego systemu finansowania partii z naszych podatków.

4.      Nie uważamy reformy samorządowej za sukces i dlatego doprowadzimy do gruntownych zmian w  samorządzie  polskim, który dzisiaj zniewolony jest przez korupcję i nepotyzm. Np. dotacje zewnętrzne (m.in. unijne) nie mogą trafiać do samorządów tylko dlatego, że lokalne władze wywodzą się z tej samej partii, co władze wojewódzkie. Doprowadzimy do likwidacji zbytecznej i kosztownej (jedynej na świecie!) podwójnej władzy wojewódzkiej – wojewoda/urząd wojewódzki oraz marszałek/urząd marszałkowski, urealnienia konsekwencji absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta, ograniczenia sprawowania tych funkcji do dwóch kadencji, wprowadzenia faktycznej możliwości decydowania przez radę gminy o sprawach istotnych – np. o cenie wody, wprowadzenia zakazu pracy w urzędzie gminy najbliższych krewnych radnych tej gminy, likwidacji zbędnych powiatów, w których króluje zazwyczaj nepotyzm PSL-owski i do przejęcia ich kompetencji przez gminy i województwa, przez co zaoszczędzimy miliardy złotych, wprowadzenia JOW we wszystkich wyborach samorządowych (obecne zróżnicowanie oznacza różne traktowanie Polaków, co jest sprzeczne z Konstytucją).

5.      Naszym zdaniem albo Unia Europejska powinna zmienić swój charakter i być jedynie związkiem faktycznie suwerennych państw, które łączyć będzie wyłącznie wolny przepływ kapitału, pracowników i brak kontroli paszportowych na granicach, albo w Polsce powinno – na nowych, proponowanych przez nas zasadach, dojść do referendum w sprawie wystąpienia naszego państwa z tejże Unii.

6.      Uznając konieczność i zalety integracji różnych państw i licząc się z nieuniknionymi konsekwencjami zjawiska tzw. „wioski globalnej”, nie dopuścimy do okaleczenia czy zniszczenia naszej kultury narodowej i suwerenności państwowej. Naszym zdaniem powinny istnieć granice kulturowe, których przekroczyć nie można. Wychowanie, kształcenie, nauka czy funkcjonowanie mediów generować powinny wiedzę, dobro i piękno. Tak dzisiaj nie jest – np. dwa najlepsze polskie uniwersytety znajdują się na szarym końcu światowej listy rankingowej uczelni.

7.      Nasz ruch będzie ruchem całkowicie oddolnym – najważniejsze decyzje będą zapadać w okręgach wyborczych (teraz w 86 okręgach sejmikowych, a następnie 41 okręgach sejmowych i odpowiednio – w powiatach, gminach). Jedynym prawem i zadaniem władz centralnych ruchu jest koordynacja naszych działań na terenie całego kraju. Skład i kolejność list wyborczych (zarówno w wyborach samorządowych jak i parlamentarnych) ustalana będzie w drodze prawyborów okręgowych, w których wezmą udział wyłącznie osoby będące członkami naszego ruchu co najmniej na 3 miesiące przed wyborami (teraz – biorący udział w większości naszych spotkań, a później płacący składki członkowskie – 5-10 zł miesięcznie). Zgłoszenia kandydata do prawyborów okręgowych dokonać może grupa co najmniej 10 (jak wyżej uprawnionych) członków. Wszyscy kandydaci będą zaprezentowani wcześniej na naszych stronach internetowych, a następnie przedstawią w czasie prawyborów a) swoje dotychczasowe osiągnięcia (np. co zrobili dla swego środowiska i dla Polski), b) co mają zamiar zrobić jako radni/parlamentarzyści, c) w jaki sposób to osiągnąć. Głosowanie będzie zawsze tajne. W przyszłym procesie wyłaniania kandydatów do Sejmu decydującą rolę odgrywać będzie wynik kandydata w najbliższych wyborach do sejmiku.

8.      Koordynatorzy okręgowi w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy muszą uruchomić lokalne portale internetowe lub podstrony portalu www.oburzeni.pl oraz pozyskać sprawnych organizacyjnie koordynatorów we wszystkich powiatach w swoim okręgu i przynajmniej 1/3 kandydatów do sejmiku. W ciągu dwóch kolejnych miesięcy muszą pozyskać koordynatorów we wszystkich gminach oraz skonstruować – przy pomocy koordynatorów powiatowych i gminnych – pełną listę kandydatów do sejmiku w każdym z 86 okręgów wyborczych. Jeśli koordynator nie będzie w stanie wykonywać tych zadań, zostanie zastąpiony przez inną osobę.

9.      Uczestnikiem naszego ruchu nie może być b. funkcjonariusz komunistycznych służb specjalnych, tajny współpracownik, kontakt operacyjny lub kontakt informacyjny Służby Bezpieczeństwa, ani też człowiek skazany za przestępstwo popełnione umyślnie i ścigane z oskarżenia publicznego (nawet jeśli skazanie uległo zatarciu).

10.  Każdy, kto będzie chciał kandydować z naszych list wyborczych musi – zgodnie z art. 919. § 1 Kodeksu cywilnego  zobowiązać się poprzez przyrzeczenie publiczne, iż wypłaci każdemu wyborcy ze swego okręgu 1.000 zł, jeśli ten udowodni, że nie zagłosował za czymś, co obiecał w czasie kampanii wyborczej. 

Więcej na temat naszego programu tutaj:

http://oburzeni.pl/pierwszy-wojewodzki-sejmik-antysystemowy-lublinie-piatek/

http://oburzeni.pl/program/

http://oburzeni.pl/wybory-samorzadowe/

Znajdź nas na Facebook