Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Adres siedziby:
ul. Gdańska 5; 85-005 Bydgoszcz
Adres korespondencyjny:
ul. Kutrowa 6; 85-435 Bydgoszcz
---------------------------------------------
NIP 953-23-36-521
KRS 0000046392

REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
---------------------------------------------
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklama

wizytowka ben nieruchomosci

Statystyka

Dzisiaj 13

Wczoraj 13

W tygodniu 65

W miesiącu 293

Od początku 53055

Komisja d/s programów realizacyjnych kujawsko-pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Szanowni Państwo dziękuję za przysłane wnioski i uwagi dotyczące tematyki poprzedniej komisji, które przedstawię w dniu 26 listopada 2021 r. godz. 11.00 w siedzibie Woj. Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na posiedzeniu Komisji ds. Programów Realizacyjnych Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako jej członek.

Głównymi tematami spotkania będą m.in. :

 • Wstępna ocena stopnia realizacji zadań wskazanych w 2021r.  w Wojewódzkim Programie Realizacyjnym na lata 2021-2023 - liderzy poszczególnych zadań
 • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 - Przewodniczący Komisji
 • Propozycje zadań do Woj. Programu Realizacyjnego na lata 2022-2023 - liderzy poszczególnych zadań
 • Omówienie stanu BRD w województwie kujawsko-pomorskim za 2020 r. w porównaniu do 2019r. w oparciu o wyciąg z Raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i działaniach podejmowanych w tym zakresie w 2020r. opracowanego przez Sekretarza KRDBRD.

Proszę o wnioski i uwagi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Benedykt Partyka - prezes zarządu krajowego KFS

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 26 października 2021roku o godz. 11-ej odbędzie się posiedzenie K-P WRBRD   w siedzibie Woj. Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu w którym będzie uczestniczył  jej członek Benedykt Partyka Prezes Zarządu Krajowego KFS .

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Woj.Kuj.Pom.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego woj.kuj.pom.za okres styczeń-wrzesień br. Pan mł. inspektor Maciej Zdunowski Naczelnik Wydz. Ruchu Drogowego Komendy Woj. Policji w Bydgoszczy.
 3. Zmiany  w  szkoleniu  kierowców  zawodowych  wynikających  z  nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw. Pan Krzysztof Kuciński Naczelnik Wydz. Edukacji Komunikacyjnej i BRD Woj. Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu , Przewodniczący Komisji ds. Programów Realizacyjnych.
 4. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  planów wydatków wojewódzkich  ośrodków ruchu drogowego na 2022 roku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Pan Marek Staszczyk –Sekretarz K-P WRBRD
 5. Informacja w zakresie :
  a) wykonania uchwały nr 2 /2021 i 3/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra  Infrastruktury  o  rozważenie  możliwości wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
  b) wypadków na przejściach dla pieszych w okresie trzech pierwszych miesięcy obowiązywania  nowych  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa pieszych  uczestników  ruchu drogowego  Pan Marek Stańczyk – Sekretarz  

Mieszkańców woj.kuj.pom. prosimy o przesyłanie swoich wnioski i uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zima…

Jedna z czterech pór roku, którą przeżywamy na przełomie każdego roku kalendarzowego. Niby nic nadzwyczajnego…. W ostatnich latach nie była dla nas groźna. Może tylko lokalnie zawitała na krótko racząc mrozem i śniegiem. Zastanawialiśmy się czy warto zaopatrzyć się w cieplejszą odzież, a samochody przygotować do warunków zimowych. Wielu nie wierzyło, że w tym sezonie pokaże swoje pazurki…

Czytaj więcej: Zima…

Odzew Samorządów na przekazaną prośbę

GMINA BUKOWIEC

Benedykt Partyka
Członek komisji Woj. BRD
Prezes zarządu krajowego KFS
w nawiązaniu do wiadomości od Pana Prezesa, zwracamy się z prośbą o poruszenie sprawy związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 240 Świecie – Chojnice. W przypadku gminy Bukowiec szczególnie jesteśmy zainteresowani żeby taka ścieżka powstała na odcinku tej drogi przebiegającym w granicach administracyjnych naszej gminy.

Droga wojewódzka nr 240 jest jedną z najbardziej zatłoczonych, a przez to niebezpiecznych dróg wojewódzkich. Według dostępnych danych natężenie ruchu wynosi od 6 do 11 tys. pojazdów na dobę. Jezdnią poruszają się także rowerzyści, często można spotkać pieszych. Taka ilość pojazdów, prędkość przez nie rozwijana stanowi duże zagrożenie szczególnie właśnie dla tych uczestników ruchu.

W tym roku zakończył się remont wspomnianej drogi na 12-kilometrowym odcinku w powiecie tucholskim oraz 3 – kilometrowy odcinek od Świecia do Polskiego Konopatu. W ramach inwestycji powstały już odrębne ciągi pieszo-rowerowe. Naszej gminie zależy, żeby ścieżka z Polskiego Konopatu biegła dalej, w kierunku Tucholi, Chojnic. W związku z powyższym, o ile to możliwe i może stanowić przedmiot prac Komisji, prosimy o poruszenie tego zagadnienia.

Pozdrawiam
Wojciech Kulikowski
sekretarz Gminy Bukowiec
Tel. 52 3309310, 52 3309330
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

GMINA KORONOWO

1. Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku od Ronda Lotników przy zjeździe do Koronowa do miejscowości Nowy Dwór, polegająca na budowie  chodnika i ścieżki rowerowej.
Uzasadnienie:
Przedmiotowy odcinek jest bardzo intensywnie użytkowany przez osoby poruszające się pieszo czy rowerami  po jezdni  również po zmroku, co stwarza bardzo duże zagrożenie w ruchu – w ostatnich latach odnotowano na omawianym odcinku kilkanaście kolizji i wypadków, w tym śmiertelnych. Problem był wielokrotnie zgłaszany w Urzędzie Miejskim w Koronowie czy GDDKiA w Bydgoszczy nie tylko przez mieszkańców ale i też przez osoby  poruszające się pojazdami po tej drodze. W dalszych okresach inwestycje można by przedłużyć do miejscowości Buszkowo.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 na odcinku Koronowo- Wierzchucin Królewski
Uzasadnienie:
Stan techniczny nawierzchni, paramenty techniczne na tym odcinku drogi w szczególności  szerokość oraz promienie zakrętów w żaden sposób nie zapewniają bezpiecznego poruszania się a w szczególności mijania się pojazdów ciężarowych z ciężarowymi czy również rolniczymi czy osobowymi.  Brak również infrastruktury dla pieszych czy rowerzystów.

3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej w miejscowości  Lucim  (km 118+000), pomiędzy Lucimiem i Buszkowem (km 119+500) oraz przy Starym Dworze (km 129+900) poprzez zamontowanie sygnalizacji świetlnej włączanej na żądanie przyciskiem.
Uzasadnienie:
Kierowcy nie zważają na ograniczenie prędkości, tym samym  stwarzają poważne zagrożenie dla pieszych, a w statystykach są zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym.

 

GMINA ŁYSOMICE

 W nawiązaniu do otrzymanego maila w sprawie j.w. zgłaszam następujące problemy, których rozwiązanie wymaga naszym zdaniem bezzwłocznej interwencji i przystąpienia do działania:

1. Skrzyżowanie drogi krajowej nr 91 z drogą gminną nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki ( ul.Leśna). Problem wielokrotnie był zgłaszany przez przedstawicieli Gminy, posłów, mieszkańców. Wykonaliśmy koncepcję rozwiązania skrzyżowania i na tym sprawa ucichła. Nic dalej się nie dzieje, poza tym, że GDDKiA zmieniła oznakowanie. Problem jest głębszy i wymaga rozwiązania, ponieważ wyjazd z ul. Leśnej jest niebezpieczny. Wystąpiło wiele kolizji ze skutkiem śmiertelnym włącznie.

2. Kolejnym problemem związanym z DK 91 jest skrzyżowanie w Łysomicach, na którym jedyną formą rozwiązania problemu jest regulacja sygnalizacji świetlnej, natomiast projekty związane z przebudową skrzyżowania zalegają na półkach w archiwach.

3. Droga Wojewódzka nr 552- pomimo wielokrotnych napraw występują głębokie koleiny powstałe w wyniku nadmiernego ruchu m.in. pojazdów ciężarowych. Mimo zapewnień w przeszłości ruch na tej drodze nieznacznie zmalał. Twierdzono, że jak zostanie wykonany odcinek autostradowy to on przejmie ruch z DW552. Uważamy, że obecna konstrukcja drogi nie jest odpowiednia do tak dużego i ciężkiego obciążenia. 

4. Kolejny problem to stan techniczny dróg wojewódzkich na odcinku: połączenie drogi krajowej 91 z drogą wojewódzką nr 499 w Ostaszewie oraz jej przebieg do m. Sławkowo i dalej Kamionki Duże, brak chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 od m.Olek do m. Różankowo, na którym to odcinku odbywa się ruch dzieci do przystanku autobusowego i szkoły.

5. Pilnej przebudowy wymaga chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 od m. Łysomice do przejazdu kolejowego w Papowie Toruńskim, którego stan techniczny stwarza niebezpieczeństwo dla jego użytkowników.

6. Kolejnym problemem jest organizacja ruchu na drogach wojewódzkich i drodze krajowej a w szczególności brak przejść dla pieszych, brak lub wymagające przesunięcia tablic oznaczających tereny zabudowane, brak oznakowania poziomego itd. Wymienione wyżej problemy powtarzają się na terenie innych samorządów i biorą się one z braku odpowiedniej ilości środków finansowych na realizację tych wszystkich problemów.

Pozdrawiam
Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego,Planowania Przestrzennego,Inwestycji i Remontów UG Łysomice
Krzysztof  Sulecki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 56 678-32-22 w.48

 

GMINA JEŻEWO

Znajdź nas na Facebook