Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Adres siedziby:
ul. Gdańska 5; 85-005 Bydgoszcz
Adres korespondencyjny:
ul. Kutrowa 6; 85-435 Bydgoszcz
---------------------------------------------
NIP 953-23-36-521
KRS 0000046392

REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
---------------------------------------------
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklama

wizytowka ben nieruchomosci

Statystyka

Dzisiaj 6

Wczoraj 12

W tygodniu 82

W miesiącu 48

Od początku 42639

Ramowe porozumienie współpracy

BYDGOSZCZ 11.10.2012r.                                         LISBOA 11.10.2012r.

 RAMOWE POROZUMIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY ORGANIZACJAMI

KRAJOWYM FORUM SAMORZĄDOWYM – POLSKA

I KRAJOWYM STOWARZYSZENIEM GMIN – PORTUGALIA (Associacao Nacional de Freguesias)

Rada Zarządzająca Krajowego Stowarzyszenia Gmin z siedzibą w Lisbonie Palacio da Mitra Portugal oraz Prezes Krajowego Forum Samorządowego z siedzibą w Bydgoszczy R.P. w przekonaniu , że współdziałanie znajduje się u postaw wzajemnego poszanowania wartości trwałego światowego pokoju oraz , iż partnerska współpraca przyczyni się się do wzbogace-nia życia gospodarczego , kulturalnego i społecznego , zawierają umowę o partnerstwie:

 

  1. Obie strony będą rozwijały i wzajemnie wspierały współpracę w zakresie obopólnie intere-sującej problematyki. Współpraca międzynarodowa będzie obejmowała następujące dziedziny zapisane w sta-tucie naszej organizacji:
  • naukowa , naukowo- techniczna , wymiana studentów ,
  • propagowanie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Polski i Portugalii,
  • wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie umacniania samorządności gmin i bezpie-czeństwa publicznego ,
  • stworzenie płaszczyzny współpracy w procesie zarządzania , kupna i sprzedaży nieruchomości .
  1. W ramach kontaktów partnerskich obie strony będą stwarzały swoim członkom mo-żliwość kontaktów w celu wzajemnego poznania się oraz wymiany informacji .
  2. Szczególnie wspierane będą kontakty młodzieży uczelnianej , w celu lepszego wzajemne-go zrozumienia , kształtowania ducha tolerancji i wzajemnej akceptacji .
  3. W ramach niniejszego porozumienia realizowane będą umowy między uczelniami , przedsiębiorstwami, instytucjami, zawarte w uzgodnieniu z podpisującymi niniejsze porozumienie .

Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach , każdy w językach polskim i portugalskim , przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc .

 

Tłumaczenie robocze

BYDGOSZCZ, 11 de Outubro de 2012 LISBOA, 11 de Outubro de 2012

O Protocolo de cooperação entre a Associação Nacional de Freguesias da República Portuguesa e o Fórum Nacional de Autarquias da República da Polónia

O Conselho Directivo da Associação Nacional de Freguesias da República Portuguesa, com a sede em Lisboa, Palácio da Mitra, Portugal, e o Presidente do Fórum Nacional de Autarquias, com a sede em Bydgoszcz, Polónia, convictos que a colaboração constitui os alicerces do respeito mútuo dos valores da paz mundial duradoura e que a cooperação de parceria contribuirá para o enriquecimento da vida económica, cultural e social, acordam o seguinte Protocolo de parceria:

1.Ambas as partes desenvolverão e mutuamente apoiarão a cooperação no âmbito das questões de interesse recíproco.

A cooperação internacional abrangerá os domínios seguintes:

- cooperação científica, científico-técnica e o intercâmbio de estudantes,

- promoção do património histórico e cultural de Portugal e da Polónia,

- favorecimento das iniciativas sociais no âmbito de reforçar os princípios de autogestão de freguesias e da segurança pública,

- o estabelecimento da cooperação no processo de gestão, compra e venda de imóveis.

2. Ambas as Partes promoverão os contactos para o conhecimento mútuo e a troca de informações.

3. O destaque especial será dado aos contactos de estudantes universitários com o objectivo da melhor compreensão mútua, promoção do espírito de tolerância e da aceitação recíproca.

4. No âmbito do presente Protocolo serão realizados os entendimentos entre as escolas superiores, empresas, instituições, celebrados com aprovação dos assinantes deste Protocolo.

5. Feito em dois exemplares, nas línguas portuguesa e polaca, fazendo ambos igualmente fé.

Znajdź nas na Facebook