Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Adres siedziby:
ul. Gdańska 5; 85-005 Bydgoszcz
Adres korespondencyjny:
ul. Kutrowa 6; 85-435 Bydgoszcz
---------------------------------------------
NIP 953-23-36-521
KRS 0000046392

REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
---------------------------------------------
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklama

wizytowka ben nieruchomosci

upadlosc konsumencka

Statystyka

Dzisiaj 2

Wczoraj 11

W tygodniu 25

W miesiącu 356

Od początku 33446

kfs 100 niepodleglosc

W niedzielę, 11 listopada 2018 roku Polacy dumnie świętowali jubileuszową, setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Krajowe Forum Samorządowe dołączyło się do celebracji tego wyjątkowego wydarzenia, m. in. prezentując na swojej stronie narodowe barwy.

 

Zmiany w kodeksie wyborczym 2018 r.

Zmiany w wyborach samorządowych, które wejdą w życie na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych obowiązujące w najbliższych wyborach, które będą obowiązywać w wyborach w 2018 r.
I. Głosować korespondencyjnie będą mogli wyłącznie niepełnosprawni (o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności)
II. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
1. DWIE KOMISJE WYBORCZE - ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania
2. W skład każdej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołuje się 9 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby (co najmniej 6 reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa albo wybrano posłów do sejmu. UWAGA! Kukiz'15 JAKO ŻE NIE BYŁ KOMITETEM PARTYJNYM W WYBORACH DO SEJMU W 2015 r. NIE ZALICZA SIĘ.
3. W czasie głosowania obowiązkowo na terenie lokalu wyborczego przez cały czas musi zasiadać 2/3 jej członków w tym przewodniczący lub zastępca
4. Przebieg wyborów w obwodzie od sprawdzenia urny będzie musiał być albo transmitowany w Internecie albo rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk
5. Zmiany w zakresie liczenia głosów:
a) Bezpośrednio po zakończeniu głosowania przewodniczący komisji ds. przeprowadzenia głosowania i przekazuje przewodniczącemu ds. ustalenia wyników wyborów listę wyborców i urnę
b) Obwodowa komisja ds. ustalenia wyników głosowania ustala na podstawie spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania
c) Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy wyjęte z urny karty do głosowania i ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych oraz, odpowiednio do przeprowadzonych wyborów, liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów albo na poszczególne listy kandydatów i każdego kandydata z tych list, a także liczbę głosów nieważnych.
d) Wszystkie czynności komisji ds. ustalenia wyników głosowania mają być podejmowane w obecności co najmniej 2/3 członków w tym przewodniczącego lub jego zastępcy 
e) Obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie sporządza, w dwóch egzemplarzach, protokół głosowania. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie obecne przy jego sporządzaniu. Dane z protokołu są następnie wprowadzane do Internetu.
f) Obwodowa komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowań w obwodzie przed ich przekazaniem do komisji wyższego stopnia. Protokół jest przekazywany w zapieczętowanej kopercie do komisji wyższego stopnia
g) Po sporządzeniu protokołu głosowania obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie składa do opakowań zbiorczych osobno: ważne, nieważne i niewykorzystane karty do głosowania. Po dokładnym zamknięciu opakowanie zbiorcze zapieczętowuje się, przy użyciu pieczęci komisji, w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia odcisku pieczęci 
h) Niezwłocznie po otrzymaniu protokołu głosowania w obwodzie okręgowa komisja wyborcza dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania w obwodzie. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania komisja zarządza ponowne ich ustalenie przez obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie i powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą
III. Powstanie w każdej gminie korpusu urzędników wyborczych. Zatrudnieni przez gminę, ale powołanie przez Szefa KBW
IV. Wybory samorządowe:
1. LIKWIDACJA JOW W GMINACH POWYŻEJ 20 tys. mieszkańców
2. Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców będą proporcjonalne. Próg wyborczy 5%. W okręgach wybierać będzie się od 5 do 8 radnych 
3. Rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1 kwietnia 2018r.
4. Maksymalna liczba kandydatów na liście wynosi liczba wybieranych radnych z okręgu + 2
5. Zgłoszenie komitetów wyborczych może się dobyć najpóźniej na 55 dni przed dniem wyborów
6. Listy kandydatów muszą być zgłoszone najpóźniej na 35 dni przed dnem wyborów
7. Kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować do rady powiatu i do sejmiku województwa. Kandydat na wójta może kandydować do rady gminy tylko na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta.

Znajdź nas na Facebook