RuchJOW

Masz pytanie lub chcesz zgłosić propozycję?
Napisz do nas na adres kukiz@kfs.org.pl lub jow@kfs.org.pl

Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
ul. Kutrowa 6
85-435 Bydgoszcz
NIP 953-23-36-521

KRS 0000046392
REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statystyka

Dzisiaj 4

Wczoraj 8

W tygodniu 32

W miesiącu 202

Od początku 26586

BEN reklama

Apel do Prezydenta Komorowskiego

Wspolnie z Pawlem Kukizem zamierzamy wyslac do Prezydenta Komorowskiego apel - ktory podsylam w zalaczeniu. Oczywiście bedzie znakomicie, kiedy bedzie to stanowisko podpisane przez wiele osob reprezentujacych rozne srodowiska. Apel koncentruje sie na kwestii ordynacji wyborczej, bo kompromitacja tzw. wymiaru sprawiedliwosci jest w calej sprawie oczywista, a jakiekolwiek postulaty w tej kwestii (np. odwolanie Seremeta) bylyby zawieszone w prozni. Trzeba nam nowego ustroju, nowego rozdania i tu postulat zmiany ordynacji przed wyborami jest oczywisty.

Czytaj więcej: Apel do Prezydenta Komorowskiego

Po referendum w Krakowie: Jak głos mieszkańców w demokracji bezpośredniej się liczy!

Po ogłoszeniu rezultatów lokalnego referendum, zorganizowanego w stolicy małopolski pod koniec maja br., można powiedzieć, że społeczeństwo obywatelskie w Krakowie stanęło na wysokości zadania. Jego aktywność stanowi pozytywny przykład, wyróżniający się na zdecydowanie ciemniejszym tle dominujących w perspektywie całego kraju negatywnych ocen jego aktywności.  Wyniki głosowania, w którym mieszkańcom umożliwiono wypowiedzenie się na tematy ważne dla całej społeczności (w drodze dyspozycji wyrażonej w art. 170 Konstytucji RP oraz w trybie ustawy o referendum lokalnym, Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985), okazały się ważne. 

Poddawana pod osąd mieszkańców kwestia organizacji w mieście zimowych igrzysk tak zelektryzowała lokalną debatę publiczną, że w głosowaniu przekroczono, uwzględniony w art. 55 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym, wymagany próg udziału 30 proc. uprawnionych do głosowania. Zgodnie z art. 3  ustawy, w trakcie obliczania wielkości tej grupy należy uwzględnić osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki. Frekwencja w referendum krakowskim zgodnie z oficjalnymi danymi wyniosła 35,96 proc. (zob. BIP Urzędu Miasta Krakowa), co jest przypadkiem w skali kraju dosyć rzadko spotykanym. Przeważnie referenda lokalne nie cieszą się dużym zainteresowaniem i nie przynoszą wiążących rozstrzygnięć, nawet gdy mają charakter odwoławczy wobec władz danego samorządu (w takich głosowaniach personalnych teoretycznie łatwiej jest zaktywizować wyborców).

Czytaj więcej: Po referendum w Krakowie: Jak głos mieszkańców w demokracji bezpośredniej się liczy!

Komunikacja z urzędami będzie łatwiejsza

Niedawno – 11 maja br. – weszły w życie przepisy uchwalonej 10 stycznia br. nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, które mogą przyczynić się do ułatwienia komunikacji obywateli z urzędami. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu noweli, „mechanizmy udostępniania usług przez podmioty publiczne na platformie, przyjęte na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, jak również istniejące bariery prawne (m. in. wymóg osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości, przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu w postaci papierowej) uniemożliwiają inicjowanie przez obywateli wielu spraw na drodze elektronicznej. Zaplanowane zmiany przyczynią się do usprawnienia procesu załatwiania spraw administracyjnych poprzez udoskonalenie wykorzystania stworzonych w tym celu mechanizmów platformy.” Jakie konkretnie rozwiązania mają umożliwić realizację tak postawionego celu?

Czytaj więcej: Komunikacja z urzędami będzie łatwiejsza

O stanie demokracji przedstawicielskiej w Polsce w przededniu maratonu wyborczego

Ponieważ bieżacy rok wypełniony będzie kampaniami wyborczymi, proponujemy na łamach monitoringu uwarunkowań systemowych wpływających na partycypację obywatelską w Polsce spojrzenie na poruszane zagadnienie z trochę szerzej perspektywy. Zastanawiając się nad możliwym potencjałem wykorzystania różnych prawnych mechanizmów wspierania udziału obywateli w procesach podejmowania decyzji, nie można zapomnieć o ogólnym stanie społeczeństwa obywatelskiego w kraju. Nie chodzi przy tym o narzekanie kolejny raz na to, jak jest źle, lecz dokładniejsze zrozumienie wszystkich uwarunkowań określających szanse na wsparcie partycypacji Polaków w najbliższej przyszłości. Temu poświęcony jest niniejszy komentarz.

Czytaj więcej: O stanie demokracji przedstawicielskiej w Polsce w przededniu maratonu wyborczego

O NGO i funduszach UE w gmachu Senatu RP a zaufanie władzy do obywateli

W ostatnich dniach kwietnia br. Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pochylił się nad stanem przygotowania w Polsce do realizacji nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W szczególności zainteresowanie członków zespołu dotyczyło roli przewidywanej w ramach wydatkowania tych środków organizacjom pozarządowym. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele głównych rządowych resortów odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów programowych, określających cele i kierunki wydatkowania pieniędzy unijnych w zakresie, gdzie można odnaleźć istotną rolę dla organizacji pozarządowych. W budynku Senatu RP pojawili się więc reprezentanci kadry zarządzającej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W pierwszej części tekstu zainspirowanego przebiegiem tego spotkania skupimy się na planowanej roli dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji w Polsce nowych programów operacyjnych.

Czytaj więcej: O NGO i funduszach UE w gmachu Senatu RP a zaufanie władzy do obywateli

Samorządowcy protestują przeciwko zmianom w referendum lokalnym

Od końca sierpnia ubiegłego roku w Sejmie toczą się prace nad prezydenckim projektem ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Przypomnijmy, że projekt ten zawiera rozwiązania mające ułatwiać mieszkańcom włączanie się w procesy decyzyjne w jednostkach samorządowych. Obok unormowań dotyczących m. in. konsultacji społecznych czy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zamieszczono w nim także przepisy modyfikujące ustawę o referendum lokalnym. Jedną ze zmian, jakie zaplanowano w odniesieniu do tej instytucji, jest nowa regulacja dotycząca progów frekwencji wymaganych dla ważności referendum.

Czytaj więcej: Samorządowcy protestują przeciwko zmianom w referendum lokalnym

Sołectwa w miastach: wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 4 lutego b.r. skargę kasacyjną wojewody wielkopolskiego na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, dotyczące dopuszczalności tworzenia sołectw w miastach (sygnatura akt II OSK 2915/13). Przypomnijmy pokrótce, jak wyglądała ta sprawa.

W marcu ubiegłego roku rada miasta Jarocin powołała w drodze uchwały jednostkę pomocniczą miasta będącą sołectwem. Powodem, dla którego jarocińscy radni zdecydowali się na taki ruch, była możliwość korzystania przez sołectwa ze środków w ramach mechanizmu funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej: Sołectwa w miastach: wyrok NSA

WZU - Wojskowe Zakłady Uzbrojenia - Ratunek dla następnego zakładu w woj.kuj.pom.

Ratujmy zakłady pracy ! Chory twór - Bumar - permanentnie dokapitalizowany , dofinansowany , zaliczkowany dalej nie nasycony ma brać wszystko dla swojej reanimacji . Z naszego mandatu rządzący robią co chcą ! Naszym osobistym i narodowym majątkiem !  Połączenie  WZU Grudziądz  i ZL w Bydgoszczy są potrzebne Bumarowi aby się uratować . Dlatego zarejestrowana została spółka łącząca wszystkie te zakłady dając  200tyś wkładu. Sam Bumar ma zobowiązania na 400mln zł. I kto tu robi interes. Pragnę tylko zaznaczyć ,że prezes z przydziału patyjnego Bumaru zarabiał 80 tyś .zł.

Obejrzyj filmik

Znajdź nas na Facebook