RuchJOW

Masz pytanie lub chcesz zgłosić propozycję?
Napisz do nas na adres kukiz@kfs.org.pl lub jow@kfs.org.pl

Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Adres siedziby:
ul. Gdańska 5; 85-005 Bydgoszcz
Adres korespondencyjny:
ul. Kutrowa 6; 85-435 Bydgoszcz
---------------------------------------------
NIP 953-23-36-521
KRS 0000046392

REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
---------------------------------------------
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statystyka

Dzisiaj 1

Wczoraj 15

W tygodniu 1

W miesiącu 450

Od początku 31887

BEN reklama

kfs 100 niepodleglosc

W niedzielę, 11 listopada 2018 roku Polacy dumnie świętowali jubileuszową, setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Krajowe Forum Samorządowe dołączyło się do celebracji tego wyjątkowego wydarzenia, m. in. prezentując na swojej stronie narodowe barwy.

 

Po referendum w Krakowie: Jak głos mieszkańców w demokracji bezpośredniej się liczy!

Po ogłoszeniu rezultatów lokalnego referendum, zorganizowanego w stolicy małopolski pod koniec maja br., można powiedzieć, że społeczeństwo obywatelskie w Krakowie stanęło na wysokości zadania. Jego aktywność stanowi pozytywny przykład, wyróżniający się na zdecydowanie ciemniejszym tle dominujących w perspektywie całego kraju negatywnych ocen jego aktywności.  Wyniki głosowania, w którym mieszkańcom umożliwiono wypowiedzenie się na tematy ważne dla całej społeczności (w drodze dyspozycji wyrażonej w art. 170 Konstytucji RP oraz w trybie ustawy o referendum lokalnym, Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985), okazały się ważne. 

Poddawana pod osąd mieszkańców kwestia organizacji w mieście zimowych igrzysk tak zelektryzowała lokalną debatę publiczną, że w głosowaniu przekroczono, uwzględniony w art. 55 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym, wymagany próg udziału 30 proc. uprawnionych do głosowania. Zgodnie z art. 3  ustawy, w trakcie obliczania wielkości tej grupy należy uwzględnić osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki. Frekwencja w referendum krakowskim zgodnie z oficjalnymi danymi wyniosła 35,96 proc. (zob. BIP Urzędu Miasta Krakowa), co jest przypadkiem w skali kraju dosyć rzadko spotykanym. Przeważnie referenda lokalne nie cieszą się dużym zainteresowaniem i nie przynoszą wiążących rozstrzygnięć, nawet gdy mają charakter odwoławczy wobec władz danego samorządu (w takich głosowaniach personalnych teoretycznie łatwiej jest zaktywizować wyborców).

Czytaj więcej: Po referendum w Krakowie: Jak głos mieszkańców w demokracji bezpośredniej się liczy!

Komunikacja z urzędami będzie łatwiejsza

Niedawno – 11 maja br. – weszły w życie przepisy uchwalonej 10 stycznia br. nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, które mogą przyczynić się do ułatwienia komunikacji obywateli z urzędami. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu noweli, „mechanizmy udostępniania usług przez podmioty publiczne na platformie, przyjęte na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, jak również istniejące bariery prawne (m. in. wymóg osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości, przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu w postaci papierowej) uniemożliwiają inicjowanie przez obywateli wielu spraw na drodze elektronicznej. Zaplanowane zmiany przyczynią się do usprawnienia procesu załatwiania spraw administracyjnych poprzez udoskonalenie wykorzystania stworzonych w tym celu mechanizmów platformy.” Jakie konkretnie rozwiązania mają umożliwić realizację tak postawionego celu?

Czytaj więcej: Komunikacja z urzędami będzie łatwiejsza

O stanie demokracji przedstawicielskiej w Polsce w przededniu maratonu wyborczego

Ponieważ bieżacy rok wypełniony będzie kampaniami wyborczymi, proponujemy na łamach monitoringu uwarunkowań systemowych wpływających na partycypację obywatelską w Polsce spojrzenie na poruszane zagadnienie z trochę szerzej perspektywy. Zastanawiając się nad możliwym potencjałem wykorzystania różnych prawnych mechanizmów wspierania udziału obywateli w procesach podejmowania decyzji, nie można zapomnieć o ogólnym stanie społeczeństwa obywatelskiego w kraju. Nie chodzi przy tym o narzekanie kolejny raz na to, jak jest źle, lecz dokładniejsze zrozumienie wszystkich uwarunkowań określających szanse na wsparcie partycypacji Polaków w najbliższej przyszłości. Temu poświęcony jest niniejszy komentarz.

Czytaj więcej: O stanie demokracji przedstawicielskiej w Polsce w przededniu maratonu wyborczego

O NGO i funduszach UE w gmachu Senatu RP a zaufanie władzy do obywateli

W ostatnich dniach kwietnia br. Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pochylił się nad stanem przygotowania w Polsce do realizacji nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W szczególności zainteresowanie członków zespołu dotyczyło roli przewidywanej w ramach wydatkowania tych środków organizacjom pozarządowym. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele głównych rządowych resortów odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów programowych, określających cele i kierunki wydatkowania pieniędzy unijnych w zakresie, gdzie można odnaleźć istotną rolę dla organizacji pozarządowych. W budynku Senatu RP pojawili się więc reprezentanci kadry zarządzającej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W pierwszej części tekstu zainspirowanego przebiegiem tego spotkania skupimy się na planowanej roli dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji w Polsce nowych programów operacyjnych.

Czytaj więcej: O NGO i funduszach UE w gmachu Senatu RP a zaufanie władzy do obywateli

Samorządowcy protestują przeciwko zmianom w referendum lokalnym

Od końca sierpnia ubiegłego roku w Sejmie toczą się prace nad prezydenckim projektem ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Przypomnijmy, że projekt ten zawiera rozwiązania mające ułatwiać mieszkańcom włączanie się w procesy decyzyjne w jednostkach samorządowych. Obok unormowań dotyczących m. in. konsultacji społecznych czy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zamieszczono w nim także przepisy modyfikujące ustawę o referendum lokalnym. Jedną ze zmian, jakie zaplanowano w odniesieniu do tej instytucji, jest nowa regulacja dotycząca progów frekwencji wymaganych dla ważności referendum.

Czytaj więcej: Samorządowcy protestują przeciwko zmianom w referendum lokalnym

Sołectwa w miastach: wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 4 lutego b.r. skargę kasacyjną wojewody wielkopolskiego na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, dotyczące dopuszczalności tworzenia sołectw w miastach (sygnatura akt II OSK 2915/13). Przypomnijmy pokrótce, jak wyglądała ta sprawa.

W marcu ubiegłego roku rada miasta Jarocin powołała w drodze uchwały jednostkę pomocniczą miasta będącą sołectwem. Powodem, dla którego jarocińscy radni zdecydowali się na taki ruch, była możliwość korzystania przez sołectwa ze środków w ramach mechanizmu funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej: Sołectwa w miastach: wyrok NSA

WZU - Wojskowe Zakłady Uzbrojenia - Ratunek dla następnego zakładu w woj.kuj.pom.

Ratujmy zakłady pracy ! Chory twór - Bumar - permanentnie dokapitalizowany , dofinansowany , zaliczkowany dalej nie nasycony ma brać wszystko dla swojej reanimacji . Z naszego mandatu rządzący robią co chcą ! Naszym osobistym i narodowym majątkiem !  Połączenie  WZU Grudziądz  i ZL w Bydgoszczy są potrzebne Bumarowi aby się uratować . Dlatego zarejestrowana została spółka łącząca wszystkie te zakłady dając  200tyś wkładu. Sam Bumar ma zobowiązania na 400mln zł. I kto tu robi interes. Pragnę tylko zaznaczyć ,że prezes z przydziału patyjnego Bumaru zarabiał 80 tyś .zł.

Obejrzyj filmik

Mieszkańcy domagają się wstrzymania prac w parku im. Kochanowskiego

Poniższy artykuł pochodzi z portalu bydgoszcz24.pl
 
Oburzenie z powodu wycinki 43 drzew w parku im. Jana Kochanowskiego jest coraz większe. Mieszkańcy okolicznych ulic nie zamierzają spokojnie się przyglądać temu, co się tam dzieje. W imieniu oburzonych bydgoszczan panie Agata Weryho i Zofia Moszyńska zaniosły dzisiaj do ratusza apel, który poniżej publikujemy.

Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni Rady Miasta Bydgoszczy

Domagamy się natychmiastowego wstrzymania prac niszczących zabytkowy park im. Jana Kochanowskiego!

Jesteśmy zbulwersowani tym, iż piękny, ponad stuletni park, położony w najpiękniejszym zakątku naszego miasta został 10 lutego bieżącego roku potwornie okaleczony. Wycięto 43 drzewa i wcale nie było to spowodowane ich złym stanem ani względami estetycznymi.

Czy mamy prawo unicestwiać dziedzictwo narodowe, a tym w wymiarze lokalnym jest tak rzadkie zjawisko na skalę kraju jak, w dużej mierze jednorodny stylistycznie i czasowo – w stylu angielskim, zespół parkowo-urbanistyczny, wpisujący się w koncepcję miasta-ogrodu ?

Czytaj więcej: Mieszkańcy domagają się wstrzymania prac w parku im. Kochanowskiego

Znajdź nas na Facebook