RuchJOW

Masz pytanie lub chcesz zgłosić propozycję?
Napisz do nas na adres kukiz@kfs.org.pl lub jow@kfs.org.pl

Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
ul. Kutrowa 6
85-435 Bydgoszcz
NIP 953-23-36-521

KRS 0000046392
REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statystyka

Dzisiaj 2

Wczoraj 21

W tygodniu 36

W miesiącu 328

Od początku 27965

BEN reklama

Sołectwa w miastach: wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 4 lutego b.r. skargę kasacyjną wojewody wielkopolskiego na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, dotyczące dopuszczalności tworzenia sołectw w miastach (sygnatura akt II OSK 2915/13). Przypomnijmy pokrótce, jak wyglądała ta sprawa.

W marcu ubiegłego roku rada miasta Jarocin powołała w drodze uchwały jednostkę pomocniczą miasta będącą sołectwem. Powodem, dla którego jarocińscy radni zdecydowali się na taki ruch, była możliwość korzystania przez sołectwa ze środków w ramach mechanizmu funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej: Sołectwa w miastach: wyrok NSA

WZU - Wojskowe Zakłady Uzbrojenia - Ratunek dla następnego zakładu w woj.kuj.pom.

Ratujmy zakłady pracy ! Chory twór - Bumar - permanentnie dokapitalizowany , dofinansowany , zaliczkowany dalej nie nasycony ma brać wszystko dla swojej reanimacji . Z naszego mandatu rządzący robią co chcą ! Naszym osobistym i narodowym majątkiem !  Połączenie  WZU Grudziądz  i ZL w Bydgoszczy są potrzebne Bumarowi aby się uratować . Dlatego zarejestrowana została spółka łącząca wszystkie te zakłady dając  200tyś wkładu. Sam Bumar ma zobowiązania na 400mln zł. I kto tu robi interes. Pragnę tylko zaznaczyć ,że prezes z przydziału patyjnego Bumaru zarabiał 80 tyś .zł.

Obejrzyj filmik

Mieszkańcy domagają się wstrzymania prac w parku im. Kochanowskiego

Poniższy artykuł pochodzi z portalu bydgoszcz24.pl
 
Oburzenie z powodu wycinki 43 drzew w parku im. Jana Kochanowskiego jest coraz większe. Mieszkańcy okolicznych ulic nie zamierzają spokojnie się przyglądać temu, co się tam dzieje. W imieniu oburzonych bydgoszczan panie Agata Weryho i Zofia Moszyńska zaniosły dzisiaj do ratusza apel, który poniżej publikujemy.

Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni Rady Miasta Bydgoszczy

Domagamy się natychmiastowego wstrzymania prac niszczących zabytkowy park im. Jana Kochanowskiego!

Jesteśmy zbulwersowani tym, iż piękny, ponad stuletni park, położony w najpiękniejszym zakątku naszego miasta został 10 lutego bieżącego roku potwornie okaleczony. Wycięto 43 drzewa i wcale nie było to spowodowane ich złym stanem ani względami estetycznymi.

Czy mamy prawo unicestwiać dziedzictwo narodowe, a tym w wymiarze lokalnym jest tak rzadkie zjawisko na skalę kraju jak, w dużej mierze jednorodny stylistycznie i czasowo – w stylu angielskim, zespół parkowo-urbanistyczny, wpisujący się w koncepcję miasta-ogrodu ?

Czytaj więcej: Mieszkańcy domagają się wstrzymania prac w parku im. Kochanowskiego

Karanie za zakrywanie. Czy obywatele zniosą ruchomą granicę między wolnością zgromadzeń a ochroną bezpieczeństwa?

W rezultacie starć chuliganów z policją, jakie miały miejsce w Warszawie podczas Marszu Niepodległości 11 listopada 2013 roku, Prezydent RP powrócił do zgłaszanego już w analogicznym terminie rok wcześniej pomysłu nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach publicznych. Główna z proponowanych zmian przewiduje generalny zakaz organizowania demonstracji, w których uczestniczyłyby osoby ubrane w sposób niepozwalający na ich identyfikację (np. z zamaskowanymi twarzami). Wprowadza się, co prawda, procedurę uzyskania zgody na organizację demonstracji, w której udział wezmą osoby zakrywające twarz, ale trzeba to wcześniej zgłosić organowi wydającemu pozwolenia na organizację zgromadzenia, a ostateczna decyzja ma leżeć po stronie rozpatrującego sprawę urzędnika. W przypadku zidentyfikowania udziału w zgromadzeniu osób zakrywających twarz bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu, całe zgromadzenia może zostać rozwiązane, chyba że skuteczną interwencję wobec takiej osoby/osób podejmie jego organizator. To na niego ma zostać przeniesiona odpowiedzialność za utrzymanie porządku podczas zgromadzenia publicznego.

Czytaj więcej: Karanie za zakrywanie. Czy obywatele zniosą ruchomą granicę między wolnością zgromadzeń a ochroną...

Wystąpienie RPO w sprawie obwodów odrębnych w referendach lokalnych

Referendum lokalne jest jednym z najistotniejszych mechanizmów partycypacji publicznej, umożliwiającym mieszkańcom jednostki samorządowej bezpośrednie podjęcie decyzji w istotnej dla danej jednostki sprawie. Zważywszy na to, że inicjatorami referendum mogą być również sami mieszkańcy, instytucja ta jest więc w praktyce instrumentem prowadzenia lokalnej polityki bezpośrednio przez mieszkańców. Zakres spraw, w których mogą oni podejmować wiążące dla władz lokalnych decyzje, jest przy tym szeroki.  Artykuł 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym określa, że w referendum lokalnym mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki, co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki oraz w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę. Zgodnie z ust. 2 przywołanego artykułu, przedmiotem referendum gminnego może być również odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.

Czytaj więcej: Wystąpienie RPO w sprawie obwodów odrębnych w referendach lokalnych

RPO o problemie z uznaniem terminu w postępowaniu administracyjnym

We wrześniu 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w swoim wystąpieniu do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zajęcie stanowiska w sprawie uznania terminu za zachowany w przypadku nadania pisma przez osobę przebywającą za granicą.

Kwestia pojawiła się w związku ze sprawami badanymi przez Rzecznika, a dotyczy przede wszystkim problemów związanych z uznaniem terminu w postępowaniu administracyjnym, w sytuacji gdy osoba przebywająca zagranicą nadaje pismo w zagranicznej placówce pocztowej.

Czytaj więcej: RPO o problemie z uznaniem terminu w postępowaniu administracyjnym

Rady seniorów: Sejm przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym

 

 

 

Na posiedzeniu 11 października b.r. Sejm – uwzględniwszy poprawki Senatu – przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadza możliwość tworzenia rad seniorów w gminach i ich jednostkach pomocniczych. Przypomnijmy, że z inicjatywą ustawowego umocowania instytucji rad seniorów wystąpiła grupa posłów Platformy Obywatelskiej. Projekt trafił do laski marszałkowskiej 28 maja b.r.; cztery dni wcześniej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w trakcie którego dyskutowano na temat tej inicjatywy legislacyjnej.

Czytaj więcej: Rady seniorów: Sejm przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym

Znajdź nas na Facebook