RuchJOW

Masz pytanie lub chcesz zgłosić propozycję?
Napisz do nas na adres kukiz@kfs.org.pl lub jow@kfs.org.pl

Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
ul. Kutrowa 6
85-435 Bydgoszcz
NIP 953-23-36-521

KRS 0000046392
REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statystyka

Dzisiaj 4

Wczoraj 8

W tygodniu 32

W miesiącu 202

Od początku 26586

BEN reklama

Mieszkańcy domagają się wstrzymania prac w parku im. Kochanowskiego

Poniższy artykuł pochodzi z portalu bydgoszcz24.pl
 
Oburzenie z powodu wycinki 43 drzew w parku im. Jana Kochanowskiego jest coraz większe. Mieszkańcy okolicznych ulic nie zamierzają spokojnie się przyglądać temu, co się tam dzieje. W imieniu oburzonych bydgoszczan panie Agata Weryho i Zofia Moszyńska zaniosły dzisiaj do ratusza apel, który poniżej publikujemy.

Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni Rady Miasta Bydgoszczy

Domagamy się natychmiastowego wstrzymania prac niszczących zabytkowy park im. Jana Kochanowskiego!

Jesteśmy zbulwersowani tym, iż piękny, ponad stuletni park, położony w najpiękniejszym zakątku naszego miasta został 10 lutego bieżącego roku potwornie okaleczony. Wycięto 43 drzewa i wcale nie było to spowodowane ich złym stanem ani względami estetycznymi.

Czy mamy prawo unicestwiać dziedzictwo narodowe, a tym w wymiarze lokalnym jest tak rzadkie zjawisko na skalę kraju jak, w dużej mierze jednorodny stylistycznie i czasowo – w stylu angielskim, zespół parkowo-urbanistyczny, wpisujący się w koncepcję miasta-ogrodu ?

Czytaj więcej: Mieszkańcy domagają się wstrzymania prac w parku im. Kochanowskiego

Karanie za zakrywanie. Czy obywatele zniosą ruchomą granicę między wolnością zgromadzeń a ochroną bezpieczeństwa?

W rezultacie starć chuliganów z policją, jakie miały miejsce w Warszawie podczas Marszu Niepodległości 11 listopada 2013 roku, Prezydent RP powrócił do zgłaszanego już w analogicznym terminie rok wcześniej pomysłu nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach publicznych. Główna z proponowanych zmian przewiduje generalny zakaz organizowania demonstracji, w których uczestniczyłyby osoby ubrane w sposób niepozwalający na ich identyfikację (np. z zamaskowanymi twarzami). Wprowadza się, co prawda, procedurę uzyskania zgody na organizację demonstracji, w której udział wezmą osoby zakrywające twarz, ale trzeba to wcześniej zgłosić organowi wydającemu pozwolenia na organizację zgromadzenia, a ostateczna decyzja ma leżeć po stronie rozpatrującego sprawę urzędnika. W przypadku zidentyfikowania udziału w zgromadzeniu osób zakrywających twarz bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu, całe zgromadzenia może zostać rozwiązane, chyba że skuteczną interwencję wobec takiej osoby/osób podejmie jego organizator. To na niego ma zostać przeniesiona odpowiedzialność za utrzymanie porządku podczas zgromadzenia publicznego.

Czytaj więcej: Karanie za zakrywanie. Czy obywatele zniosą ruchomą granicę między wolnością zgromadzeń a ochroną...

Wystąpienie RPO w sprawie obwodów odrębnych w referendach lokalnych

Referendum lokalne jest jednym z najistotniejszych mechanizmów partycypacji publicznej, umożliwiającym mieszkańcom jednostki samorządowej bezpośrednie podjęcie decyzji w istotnej dla danej jednostki sprawie. Zważywszy na to, że inicjatorami referendum mogą być również sami mieszkańcy, instytucja ta jest więc w praktyce instrumentem prowadzenia lokalnej polityki bezpośrednio przez mieszkańców. Zakres spraw, w których mogą oni podejmować wiążące dla władz lokalnych decyzje, jest przy tym szeroki.  Artykuł 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym określa, że w referendum lokalnym mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki, co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki oraz w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę. Zgodnie z ust. 2 przywołanego artykułu, przedmiotem referendum gminnego może być również odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.

Czytaj więcej: Wystąpienie RPO w sprawie obwodów odrębnych w referendach lokalnych

RPO o problemie z uznaniem terminu w postępowaniu administracyjnym

We wrześniu 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w swoim wystąpieniu do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zajęcie stanowiska w sprawie uznania terminu za zachowany w przypadku nadania pisma przez osobę przebywającą za granicą.

Kwestia pojawiła się w związku ze sprawami badanymi przez Rzecznika, a dotyczy przede wszystkim problemów związanych z uznaniem terminu w postępowaniu administracyjnym, w sytuacji gdy osoba przebywająca zagranicą nadaje pismo w zagranicznej placówce pocztowej.

Czytaj więcej: RPO o problemie z uznaniem terminu w postępowaniu administracyjnym

Rady seniorów: Sejm przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym

 

 

 

Na posiedzeniu 11 października b.r. Sejm – uwzględniwszy poprawki Senatu – przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadza możliwość tworzenia rad seniorów w gminach i ich jednostkach pomocniczych. Przypomnijmy, że z inicjatywą ustawowego umocowania instytucji rad seniorów wystąpiła grupa posłów Platformy Obywatelskiej. Projekt trafił do laski marszałkowskiej 28 maja b.r.; cztery dni wcześniej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w trakcie którego dyskutowano na temat tej inicjatywy legislacyjnej.

Czytaj więcej: Rady seniorów: Sejm przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym

Problem dopuszczalności obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w jednostkach samorządu terytorialnego

 Jak już niejednokrotnie sygnalizowaliśmy w naszym biuletynie, zagadnienie dopuszczalności inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców jednostek samorządowych budzi duże kontrowersje. Z jednej strony, uprawnienie do takiej inicjatywy jest wywodzone z art. 4 Konstytucji, zgodnie z którym władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu i jest przez niego wykonywana bądź to bezpośrednio, bądź poprzez wybieranych w wyborach powszechnych przedstawicieli. Bezpośrednie wykonywanie władzy przez obywateli odbywa się m. in. poprzez włączanie się przez nich w procesy prawotwórcze – w tym właśnie poprzez przedkładanie władzom propozycji konkretnych rozwiązań prawnych. Kwestię obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej reguluje art. 118 Konstytucji oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli; zagadnienia dotyczące inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców jednostki samorządowej normują natomiast statuty poszczególnych samorządów. Z drugiej strony, dopuszczalność uregulowania tej inicjatywy w statucie – i tym samym możliwość wnoszenia przez mieszkańców projektów uchwał pod obrady organów stanowiących – bywa kwestionowana przez organy nadzoru i sądy.

Czytaj więcej: Problem dopuszczalności obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w jednostkach samorządu...

Masz głos - Masz wybór

Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz wprowadzenia w gminach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. To proste narzędzie, ale mogące przynieść niezwykle istotną zmianę dla Waszej lokalnej społeczności.

            Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców to (usankcjonowane prawnie) proponowanie przez obywateli rozwiązań dotyczących prawa miejscowego. Może ona odnosić się do większości obszarów funkcjonowania gminy: strategicznych (np. wieloletnich inwestycji lub kierunków rozwoju całego obszaru), ale i szczegółowych (np. gospodarowania odpadami, opłat za parkowanie czy honorowego obywatelstwa miejscowości). Inicjatywa ułatwia pracę samym radnym, którzy dostają od mieszkańców gotowe lub prawie gotowe projekty uchwał. Nie wywołuje konfliktów, a wręcz często im zapobiega.  W wielu gminach inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców już funkcjonuje i przynosi wszystkim konkretne korzyści. 

Czytaj więcej: Masz głos - Masz wybór

Stowarzyszenie - Bractwo Więzienne

Witam koleżanki i kolegów!

Pragniemy Was poinformować , iż w dniu 12.09.2013r. na zaproszenie prezesa Benedykta Partyki oraz członka zarzadu Józefa Piekarskiego KFS odwiedziła naszą siedzibę przesympatyczna Pani Anna Stranc - prezes STOWARZYSZENIA "BRACTWO WIĘZIENNE" Odział Kujawsko Pomorski. PRISON FELLOWSHIP POLAND. Osoby zainteresowane działalnością stowarzyszenia kierujemy na stronę - www.bractwowiezienne.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej: Stowarzyszenie - Bractwo Więzienne

Znajdź nas na Facebook