RuchJOW

Masz pytanie lub chcesz zgłosić propozycję?
Napisz do nas na adres kukiz@kfs.org.pl lub jow@kfs.org.pl

Dane adresowe

KRAJOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Adres siedziby:
ul. Gdańska 5; 85-005 Bydgoszcz
Adres korespondencyjny:
ul. Kutrowa 6; 85-435 Bydgoszcz
---------------------------------------------
NIP 953-23-36-521
KRS 0000046392

REGON 092481440
BANK PEKAO S.A. II O w Bydgoszczy

20 1240 3493 1111 0000 4297 7937
---------------------------------------------
tel. +48 525207189

tel. kom. +48 660440155
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statystyka

Dzisiaj 1

Wczoraj 15

W tygodniu 1

W miesiącu 450

Od początku 31887

BEN reklama

kfs 100 niepodleglosc

W niedzielę, 11 listopada 2018 roku Polacy dumnie świętowali jubileuszową, setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Krajowe Forum Samorządowe dołączyło się do celebracji tego wyjątkowego wydarzenia, m. in. prezentując na swojej stronie narodowe barwy.

 

Karanie za zakrywanie. Czy obywatele zniosą ruchomą granicę między wolnością zgromadzeń a ochroną bezpieczeństwa?

W rezultacie starć chuliganów z policją, jakie miały miejsce w Warszawie podczas Marszu Niepodległości 11 listopada 2013 roku, Prezydent RP powrócił do zgłaszanego już w analogicznym terminie rok wcześniej pomysłu nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach publicznych. Główna z proponowanych zmian przewiduje generalny zakaz organizowania demonstracji, w których uczestniczyłyby osoby ubrane w sposób niepozwalający na ich identyfikację (np. z zamaskowanymi twarzami). Wprowadza się, co prawda, procedurę uzyskania zgody na organizację demonstracji, w której udział wezmą osoby zakrywające twarz, ale trzeba to wcześniej zgłosić organowi wydającemu pozwolenia na organizację zgromadzenia, a ostateczna decyzja ma leżeć po stronie rozpatrującego sprawę urzędnika. W przypadku zidentyfikowania udziału w zgromadzeniu osób zakrywających twarz bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu, całe zgromadzenia może zostać rozwiązane, chyba że skuteczną interwencję wobec takiej osoby/osób podejmie jego organizator. To na niego ma zostać przeniesiona odpowiedzialność za utrzymanie porządku podczas zgromadzenia publicznego.

Czytaj więcej: Karanie za zakrywanie. Czy obywatele zniosą ruchomą granicę między wolnością zgromadzeń a ochroną...

Wystąpienie RPO w sprawie obwodów odrębnych w referendach lokalnych

Referendum lokalne jest jednym z najistotniejszych mechanizmów partycypacji publicznej, umożliwiającym mieszkańcom jednostki samorządowej bezpośrednie podjęcie decyzji w istotnej dla danej jednostki sprawie. Zważywszy na to, że inicjatorami referendum mogą być również sami mieszkańcy, instytucja ta jest więc w praktyce instrumentem prowadzenia lokalnej polityki bezpośrednio przez mieszkańców. Zakres spraw, w których mogą oni podejmować wiążące dla władz lokalnych decyzje, jest przy tym szeroki.  Artykuł 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym określa, że w referendum lokalnym mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki, co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki oraz w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę. Zgodnie z ust. 2 przywołanego artykułu, przedmiotem referendum gminnego może być również odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.

Czytaj więcej: Wystąpienie RPO w sprawie obwodów odrębnych w referendach lokalnych

RPO o problemie z uznaniem terminu w postępowaniu administracyjnym

We wrześniu 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w swoim wystąpieniu do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zajęcie stanowiska w sprawie uznania terminu za zachowany w przypadku nadania pisma przez osobę przebywającą za granicą.

Kwestia pojawiła się w związku ze sprawami badanymi przez Rzecznika, a dotyczy przede wszystkim problemów związanych z uznaniem terminu w postępowaniu administracyjnym, w sytuacji gdy osoba przebywająca zagranicą nadaje pismo w zagranicznej placówce pocztowej.

Czytaj więcej: RPO o problemie z uznaniem terminu w postępowaniu administracyjnym

Rady seniorów: Sejm przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym

 

 

 

Na posiedzeniu 11 października b.r. Sejm – uwzględniwszy poprawki Senatu – przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadza możliwość tworzenia rad seniorów w gminach i ich jednostkach pomocniczych. Przypomnijmy, że z inicjatywą ustawowego umocowania instytucji rad seniorów wystąpiła grupa posłów Platformy Obywatelskiej. Projekt trafił do laski marszałkowskiej 28 maja b.r.; cztery dni wcześniej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w trakcie którego dyskutowano na temat tej inicjatywy legislacyjnej.

Czytaj więcej: Rady seniorów: Sejm przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym

Problem dopuszczalności obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w jednostkach samorządu terytorialnego

 Jak już niejednokrotnie sygnalizowaliśmy w naszym biuletynie, zagadnienie dopuszczalności inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców jednostek samorządowych budzi duże kontrowersje. Z jednej strony, uprawnienie do takiej inicjatywy jest wywodzone z art. 4 Konstytucji, zgodnie z którym władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu i jest przez niego wykonywana bądź to bezpośrednio, bądź poprzez wybieranych w wyborach powszechnych przedstawicieli. Bezpośrednie wykonywanie władzy przez obywateli odbywa się m. in. poprzez włączanie się przez nich w procesy prawotwórcze – w tym właśnie poprzez przedkładanie władzom propozycji konkretnych rozwiązań prawnych. Kwestię obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej reguluje art. 118 Konstytucji oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli; zagadnienia dotyczące inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców jednostki samorządowej normują natomiast statuty poszczególnych samorządów. Z drugiej strony, dopuszczalność uregulowania tej inicjatywy w statucie – i tym samym możliwość wnoszenia przez mieszkańców projektów uchwał pod obrady organów stanowiących – bywa kwestionowana przez organy nadzoru i sądy.

Czytaj więcej: Problem dopuszczalności obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w jednostkach samorządu...

Masz głos - Masz wybór

Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz wprowadzenia w gminach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. To proste narzędzie, ale mogące przynieść niezwykle istotną zmianę dla Waszej lokalnej społeczności.

            Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców to (usankcjonowane prawnie) proponowanie przez obywateli rozwiązań dotyczących prawa miejscowego. Może ona odnosić się do większości obszarów funkcjonowania gminy: strategicznych (np. wieloletnich inwestycji lub kierunków rozwoju całego obszaru), ale i szczegółowych (np. gospodarowania odpadami, opłat za parkowanie czy honorowego obywatelstwa miejscowości). Inicjatywa ułatwia pracę samym radnym, którzy dostają od mieszkańców gotowe lub prawie gotowe projekty uchwał. Nie wywołuje konfliktów, a wręcz często im zapobiega.  W wielu gminach inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców już funkcjonuje i przynosi wszystkim konkretne korzyści. 

Czytaj więcej: Masz głos - Masz wybór

Stowarzyszenie - Bractwo Więzienne

Witam koleżanki i kolegów!

Pragniemy Was poinformować , iż w dniu 12.09.2013r. na zaproszenie prezesa Benedykta Partyki oraz członka zarzadu Józefa Piekarskiego KFS odwiedziła naszą siedzibę przesympatyczna Pani Anna Stranc - prezes STOWARZYSZENIA "BRACTWO WIĘZIENNE" Odział Kujawsko Pomorski. PRISON FELLOWSHIP POLAND. Osoby zainteresowane działalnością stowarzyszenia kierujemy na stronę - www.bractwowiezienne.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej: Stowarzyszenie - Bractwo Więzienne

Fundusz sołecki w liczbach

Wprowadzony w 2009 r. fundusz sołecki daje mieszkańcom sołectw możliwość wiążącego decydowania o części budżetu gminy. I z roku na rok jest coraz popularniejszym rozwiązaniem.

Rady gmin, na terenie których są jednostki pomocnicze w postaci sołectw mają czas do 31 marca każdego roku na podjęcie uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego z budżetu gminy (uchwała ta dotyczy kolejnego roku budżetowego). Nawet jeśli rada gminy zdecyduje o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego, to również musi podjąć uchwałę w tej sprawie, niepodjęcie żadnej uchwały jest złamaniem prawa.

Czytaj więcej: Fundusz sołecki w liczbach

Znajdź nas na Facebook